Equip
Font Buildings, S.L.U compta amb un equip especialitzat i format en riscos laborals, amb clara vocació de servei i preparat per a la realització de pressupostos.
Cesar Font Alonso
Direcció

Cesar Font

 

Mail: fontbuildings@fontbuildings.com

Robert Muñoz
Arquitecte tècnic

Robert Muñoz

 

Mail: fontbuildings@fontbuildings.com

Neus Cabrera
Arquitecte tècnic

Neus Cabrera

 

Mail: fontbuildings@fontbuildings.com

 

Rosa Caparrós
Administració i comptabilitat

Rosa Caparrós

 

Mail: fontbuildings@fontbuildings.com

Imagen de seguimiento