Comunitats de veïns

Treballem per diversos administradors de finques a Terrassa, Barcelona i Sitges.

 

Realitzem treballs de reparació a façana, patis de llums, baixants generals, terrats comunitaris, accessos finques (rampes d’accés, etc.) treballs estructurals en lloses de balcons forjats deguts a oxidacions d’armadures, fissures, etc.

 

Disposem de ponts penjats homologats per treballar en patis de llums, així com bastides per realitzar diferents treballs a façana.

 

També realitzem localitzacions d’avaries per asseguradores, el més ràpid possible.

 

Creiem que la comunicació és molt important, tenir en tot moment el màxim de comunicació amb totes les parts implicades, veïns, administradors, presidents de comunitats, arquitectes, pèrits, etc… per tal que en tot moment es tingui coneixement dels treballs que s’estan realitzant.

Projectes realitzats

Imagen de seguimiento