PAME – Patronat Municipal d’Educació PAME – Patronat Municipal d’Educació

PAME – Patronat Municipal d’Educació

Obres i manteniments a diferents escoles municipals de Terrassa, tant en els accessos, cuines industrials i treballs varis.

Imagen de seguimiento