Obra nova

Durant anys hem realitzat projectes d’obra nova tant en cases aïlllades, com edificis plurifamiliars I cases entre mitgeres.

 

En la majoria d’obres realitzem amb personal propi els fonaments, l’estructura i la paleteria. A més de disposar d’un equip d’industrials de confiança per la realització del projecte acabat segons les necessitats del promotor.

Obra nova
Projectes realitzats
Imagen de seguimiento