Edifici plurifamiliar 3 habitatges Edifici plurifamiliar 3 habitatges

Edifici plurifamiliar 3 habitatges

Edifici plurifamiliar 3 habitatges, més local comercial i zona pàrquing al soterrani.



Adreça: c.Lepant 157 - Terrassa



Arquitecte: Xavier Mateu

 

Imagen de seguimiento