Comunitats de veïns

Treballem per diversos administradors de finques a Terrassa, Barcelona i Sitges.

Fem treballs de reparació en façana, celoberts, baixants generals, terrats comunitaris, accessos finques (rampes d’accés, etc.) Treballs estructurals en lloses de balcons forjats deguts a oxidacions d’armadures, fissures, etc.

Disposem de ponts penjants homologats per a treballar en celoberts, així com bastides per a fer diferents treballs en façana.

També realitzem localitzacions d’avaries per a asseguradores, el més ràpid possible.

Creiem que la comunicació és molt important, tenir en tot moment el màxim de comunicació amb totes les parts implicades, veïns, administradors, presidents de comunitats, arquitectes, perits, etc … perquè en tot moment es tingui coneixement dels treballs que s’estan realitzant.
Other Details
  • High-end finishes
  • Gym access
  • Pool access
  • Balcony
  • Air conditioning
  • Rooftop access
  • Large living room
  • Car garage
Scroll to Top
Skip to content